• รับ-ส่งเอกสารอย่างมั่นใจ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
Welcome To Q. C. Team

บริการฉับไว ทันใจผู้รับ

บริการรับส่งเอกสารประจำบริษัท

บริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

วางบิล, รับเช็ค, ส่งเอกสาร และ กระจายส่งเอกสาร

จากความเป็นผู้นำและประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในธุรกิจนี้ บริษัท คิว.ซี.ฯ จึงมั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการและนำเสนอการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ให้ตรงกับคำขวัญของบริษัทที่ว่า “บริการฉับไว ทันใจผู้รับ”

 

Knowing Q. C. Better
Q. C. ให้บริการมากกว่า 30 ปี มั่นใจได้ใน บริษัท คิว. ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท คิว. ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นบริษัทขนส่งเอกสาร, พัสดุภัณฑ์, สินค้า รวมทั้งให้บริการรับเช็ค, วางบิล และส่งเอกสารอื่นๆ ด้วยรถจักรยานยนต์และรถส่งสินค้า 4 ล้อ ให้บริการในธุรกิจนี้เป็นรายแรกในประเทศไทย ด้วยการคำนึงถึงความยุ่งยากด้านการบริหารบุคคล ที่แต่ละบริษัทต้องจัดหาพนักงานเพื่อดูแลด้านการรับ-ส่งเอกสารต่างๆภายใน บริษัท คิว. ซี. ฯ จึงนำแนวคิดการดำเนินงานจากต่างประเทศ ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้ตอบสนองเข้ากับความต้องการของลูกค้าภายในประเทศไทย

เริ่มต้นธุรกิจจากพนักงานพร้อมรถจักรยานยนต์เพียง 10 กว่าคัน กระทั่งปี 2533 บริษัท คิว. ซี. ฯ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เป็นผู้ทำหน้าที่ลำเลียงหีบบัตรเลือกตั้งจากทุกหน่วยเลือกตั้งภายในเขตกรุงเทพฯ

ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งพร้อมด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในด้านการขับขี่จักรยานยนต์และเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ รวมถึงปริมณฑลมากกว่า 300 อัตรา บริษัท คิว. ซี. ฯ ได้ขยายกลุ่มลูกค้าโดยครอบคลุมถึงบริษัท ห้างร้าน ธนาคาร หน่วยงานทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นจำนวนมาก

จากความเป็นผู้นำและประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในธุรกิจนี้ บริษัท คิว. ซี. ฯ จึงมั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการและนำเสนอการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ให้ตรงกับคำขวัญของบริษัทที่ว่า “บริการฉับไว ทันใจผู้รับ”

ด้วยบริการจากบริษัท คิว. ซี. ฯ ลูกค้าสามารถลดภาระในการจัดหาพนักงาน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการแก่พนักงาน และลดความเสี่ยงอันเนื่องจากการขาดความรับผิดชอบของพนักงาน นอกจากนี้ยังสามารถทำให้องค์กรสามารถวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายได้เนื่องจากสามารถกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้แน่นอน และทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับโครงสร้างองค์กรในอนาคต